Snijmachine voor kaas

Specials

Met dit prototype kaas snijmachine snij je de kaas in gelijke stukken met zo min mogelijk handmatige handelingen. De snijmachine wordt in samenwerking met Brik Solutions ontwikkeld. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

SNN Europese Unie

Via een mes aan de bovenzijde willen we de kaas kunnen snijden. Waarschijnlijk maken we gebruik van een lineaire geleiding in combinatie met pneumatiek of een servogestuurde cilinder.

Eén van de aandachtspunten voor de ontwikkeling van de automatische kaas snijmachine, is het feit dat bij het snijden druk op de kaas wordt uitgeoefend. Hierdoor treedt een kleine torsie, ofwel verwringing, op. We proberen dit te ondervangen via integratie van een proportioneel regelventiel en cilinders. Onderzoek moet uitwijzen of we hiermee het gewenste resultaat kunnen behalen. Een andere optie is de integratie van een servo om het mes in positie te houden.

Besturen snijmachine kaas

Ook de besturing van de te ontwikkelen kaas snijmachine vergt de nodig aandacht. Deze moet zodanig regelbaar zijn dat de machine per kaassoort kan worden ingesteld. Omdat er veel verschillende soorten kaas zijn, willen we een snijpatroon programmeren dat resulteert in gelijke stukken qua grootte. De uitdaging hierbij is niet zo zeer het maken van gelijkmatige sneden, als wel het verkrijgen van gelijke stukken kaas. Voor het besturen van de kaas snijmachine willen we software ontwikkelen.

Aandachtspunten snijmachine kaas:

centreren van de kaas

opsluiten van de kaas op het plateau

keuze snijmes en snijhoek

softwarematige reeks (sequence) voor het snijden

De ontwikkeling van de kaas snijmachine is inmiddels afgerond.

Benieuwd naar onze oplossingen?

Bel dan of mail ons voor meer informatie of een kennismaking.

v-technology

Meer ontdekken?